პრეზიდენტი

მზია ჟვანია

პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

აღმასრულებელი მდივანი

ლალი შანშიაშვილი

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი
ხაზინადარი

ნინო ჩხიკვიშვილი

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ადმინისტრატორი

ნელი მაღლაკელიძე

სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი